Onderwijsdiensten

Onderwijsdiensten

HKS Mediation zet zich niet alleen in voor bemiddeling in conflictsituaties.

De HKS Mediator levert ook diensten in het onderwijs waaronder:

-          Interim management basisonderwijs

-          Coaching en begeleiding van leerkrachten en leraren

-          Organisatie onderzoek met betrekking tot cultuur en/of inhoudelijke vragen

-          Uitvoeren van audits in de basisschool in het kader van kwaliteitszorg

-          Detacheren Intern Begeleider

Voor alle inzet geldt dat HKS Mediation vanuit overtuiging betaalbare tarieven hanteert, omdat de baten van de school zoveel als mogelijk ten goede moeten komen van de kinderen.