Mediation vanuit christelijke normen en waarden

HKS-Mediation is een mediationpraktijk die vanuit christelijke normen en waarden werkt en zich met name richt op de driehoek: huwelijk-kerk-school in de christelijk/reformatorische kring. Daarnaast kan zij ook betrokken zijn bij probleemsituaties zoals burenruzie, problemen op het werk of conflicten in andere verbanden.

Wat is Mediation?

Wanneer de communicatie-brug letterlijk en figuurlijk is opgehaald kan Mediation een oplossing zijn. Mediation of bemiddeling is een vorm van gespreksbegeleiding tussen mensen die een conflict hebben en daar zelf niet uit kunnen komen. Een mediator is geen eenzijdige belangenbehartiger, zoals een advocaat, en zal ook geen standpunt innemen, zoals een rechter. Hij is neutraal en onpartijdig en alles wat hij hoort, valt onder strikte geheimhouding. Kom weer in gesprek, het kan!

Lees meer over Mediation
Text Block Afbeelding

Waarom HKS Mediation?

Wees vooral niet moedeloos. Ook heel grote conflicten kunnen worden opgelost door middel van mediation. Realiseer je dat het niet proberen ‘omdat het toch geen zin heeft’ echt een gemiste kans is waarin je jezelf en de ander mogelijk heel erg te kort doet. Daarnaast is het te overwegen om de bijbelse waarden en normen te laten meewegen in jouw of jullie besluit om te komen tot de keuze voor oplossen of het conflict laten bestaan.